Цел на фондация “Православен храм Свети Стефан в Цариград” Българската църква “Свети Стефан” Контакти и дарения Партньори

Седалището на фондацията е:

гр. София, офис сграда "Иглата", ул. Проф. Фритьоф Нансен 37 А, ет.5
Телефон: + 359 2 986-88-88, 986-99-99
Мобилен телефон: + 359 885/88-88-13
E-mail: info@svstefan.com

Сосиете Женерал Експресбанк АД
Бул. Патриарх Евтимий № 6, НДК
София, България
Банков код: TTBBBG22
Сметка в BGN: BG82 TTBB 9400 1526 7446 69
Сметка в USD: BG 08 BG59 TTBB 9400 1526 7446 95
Сметка в EURO: BG33 TTBB 9400 1526 7446 78

Български | English | Türkçе
© 2011, St. Stefan Created by onair.bg