Цел на фондация “Православен храм Свети Стефан в Цариград” Българската църква “Свети Стефан” Контакти и дарения Партньори

“İstanbul'da Sveti Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi” Vakfı, Türkiye – İstanbul'da “Sveti Stefan” Bulgar Ortodoks Kilisesini destekleyip yardımda bulunarak, tinsel fikirlerinin korunmasına ve tanıtılmasına, yayılmasına katkıda bulunarak tarihsel, kültürel kalıtı ve kilise mirasını korumak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlarına ulaşabilmek için Vakıf, onarım, korunma ve modernleştirilmesi programlarını finanse ederek kilisenin korunabilmesine yardımda bulunacak, kilisenin faaliyeti, bakımı ve tamiratı ile ilgili giderleri, bu arada kilise eşyaları ve anmalıklar bulundurulması, broşür ve kitap yayını giderlerini, kilisenin ve çevresindeki avlunun temizliğinin ve korumasının sağlanması ile ilgili giderleri de üstlenecektir.

In memoriam

Tsarigrad Vakfı'ndaki Aziz Stephen Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin, Vakfın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Bulgar Kilise Mütevelli Heyeti'nin uzun süredir üyesi olan Dimitar Atanasov'un vefatını size bildirmesinden derin bir üzüntü ve üzüntü duyuyoruz. İstanbul'daki topluluk. Dimitar Atanasov, Ekümenik Patrik Bartholomew tarafından şahsen Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği Archon'un onursal unvanını alan tek Bulgar'dı. Türkiye'deki Bulgar toplumu arasında kilise faaliyetlerinin korunmasına ve sürdürülmesine yaptığı yüksek katkıdan dolayı, kendisine birinci derece Başkan Rosen Plevneliev tarafından St.Kiril ve Methodius Nişanı ve St. Bulgar Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu.

Huzur içinde yatsın.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri:

Vasil Liaze - Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı
3 Mart 1940 İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti doğumlu. Ortodoks aileye mensuptur. İstanbul “Fener” Lisesini tamamlamıştır. Plastik ambalaj ve kalıp üretimi firması sahibidir. 1960 yılından beri Gebze Sanayi Bölgesi Başkanlığına seçilmiştir, 1995 yılından beri ise İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye'de Bulgar Ortodoks Kiliseleri Başkanlığına 2002 yılında seçilmiştir.

 

Dimitar Atanasov
8 Kasım 1928 İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti doğumlu, Mihail ve Blagorodna Anatanasov'un oğludur. İstanbul Bulgar Okulunda üçüncü sınıfa kadar öğrenim gördükten sonra Avusturya'da öğrenimine devam ederek Gratz şehrinde Felsefe Lisansüstü öğrenimini tamamlayıp masterlik derecesini kazanmıştır. “Orbis Ticaret” unvanlı şirketiyle Alman ve başka Avrupa firmalarının temsilcisi ve biricik yetkili distribütörüdür. 17 yıldan beri Bulgar Ortodoks Kiliselerinin Kilise Encümeni Denetim-Teftiş Komisyonu Başkanı, 8 yıldan beri ise Encümen üyesidir. Bulgar Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından “Birinci derece “Sveti Kliment Ohridski” madalyası da dahil olmakla birçok ödüle layık görülmüştür. Fener Patrikhanesi ile temaslarında Bulgar Partikhanesinin temsilcisidir.

 

Prof. Dr. İvan Jelev – Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
9 Eylül 1944 Haskovo şehri doğumlu. “Sveti Kliment Ohridski” İlahiyat Akademisini ve Sofya “Sveti Kliment Ohridski” Üniversitesinin Klasik Filoloji Bölümünü bitirmiştir. 2000-2004 yıllarında Sofya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı idi. Başbakanlık Dinsel İnanışlar Müdürlüğü Müdürüdür. İncil'in Bulgarcaya çevrilmesi heyeti üyesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodunun İlahiyat Komisyonu üyesidir.

 

Jeni Dimitrova Lazarova – Vakıf Yönetim Kurulu üyesi
16 Temmuz 1971 Sofya doğumlu. 1989'da İngilizce Öğretimli Liseyi, 1993'te ise Devlet Kütüphanecilik Enstitüsünü tamamlamıştır. Halen Sofya “Sveti Kliment Ohridski” Üniversitesinin Kütüphanecilik Fakültesinde dördüncü yıl öğrencisidir. “İstanbul'da Sveti Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi” Vakfının Operatif Yöneticisi ve Halklar İlişkiler Sorumlusu olarak atanmıştır.

 

Chavdar Krasimirov Damyanov – Yönetim Kurulu Üyesi
14.09.1967 Sofya doğumlu. 1985 yılında “Vilhelm Pik” İç Yakıtlı Motorlar Teknik Okulunu, 1987'de yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Halen “Kamburov ve Partners” EOOD/LTD Yöneticisi ve “Gas Enerji” LTD eşsahibi ve yöneticisidir. 1987'den 1990 yılına kadar İnşaat Ordularında, 1992-1994 arası yıllarında ise İçişleri Bakanlığı sisteminde çalışmıştır. 1994'ten 2000 yılına kadar Pırva Çastna Banka'da görev almıştır.

 

Yavor Nedev Kamburov – Vakıf Yöneticisi
27.12.1962 Sofya doğumlu. 21'önci “Hristo Botev” Lisesini 1980'de, Sofya “Sveti Kliment Ohridski” Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Hukuk” Lisansüstü programını 1987'de tamamlamıştır. 1988'den itibaren günümüze kadar avukat olarak çalışmakta, Kamburov ve Partners Avukat Ofisinin kurucusu ve yöneticisidir. 1988 yılından beri Sofya Avukatlar Barosu üyesi, 1994 yılından beri de Uluslararası Avukatlar Barosu, Londra üyesidir.

 

Metropolitan Naum /Andonov Dimitrov/ - Yönetim Kurulu Üyesi
19.10.1968 Varna doğumlu.Varna'da lise dengi teknik okulda öğrenim gördü. Vatan borcunu ödedikten sonra Ruhban Okuluna, Çerepiş Garındaki Sofya Ruhban Okulunun paralel öğretin programına yazılmıştır. 1994'te Sofya “Sveti Kliment Ohridski” Üniversitesinin İlahıyat Fakültesinde öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Varna ve Veliki Preslav Mitropoliti Kiril'in tinsel himayesinde Branits Fehametlüsü Piskopos Gerasim tarafından keşişliğe kabul edildi. 1992'den 1996 yılına kadar Plovdiv “Sveti sveti Kiril i Metodiy” Ruhban Okulunda efimeriy ve öğretmen görevlerini yerine getirdi. 20 Aralık 1998 günü Kutsal Sinod'un kararı ile Arhimandrit oldu. 1 Nisan 2004 tarihinden bu yana Bulgar Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu Genel Sekreterliğine atanmıştır.

Български | English | Türkçе
© 2011, St. Stefan Created by onair.bg