Цел на фондация “Православен храм Свети Стефан в Цариград” Българската църква “Свети Стефан” Контакти и дарения Партньори

İstanbul’da bulunan “Sveti Stefan” Bulgar kilisesi ikonostazının restorasyonu için DMS bağış kampanyası sona erdi

İstanbul’daki “Sveti Stefan” Bulgar Ortodoks Kilisesi” vakfı tarafından 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren “İstanbul’da bulunan “Sveti Stefan” Bulgar kilisesine sahip çıkalım” adı ile düzenlenen bağış kampanyası kapsamında 12 465 SMS gönderildi. Restorasyon çalışmaları, yeni altın saçın uygulanması ve hasarlı unsurların titizlikle onarılmasından ibarettir. Şu ana kadar 21 400 leva toplandı. İstanbul’da bulunan “Sveti Stefan” Bulgar kilisesi ikonostazının restorasyonu için gereken kaynaklar ise 75 000 avro tutarındadır. Kampanya, banka yolu ile bağış toplanması ve hayır amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi ile devam ediyor . 2 Eylül 2011’de kilisenin yapısı ve ön cephesi üzerindeki onarım çalışmaları başladı. Onarımın finansmanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından sağlanıyor. Çatının eğimli kısımlarının yenilenmesi ve gövdedeki hasarların onarılması öngörülüyor. Yapının kirlenen ve rengi koyulaşan bölümleri, özel kimyasallarla temizlenecek. Eksik süs unsurlarının yerine aynı kopyaları konulacak. Kilisenin dış bölümleri de restore edilecek, temelleri yenilenecek. Belediye, kilise kompleksiinin en önemli kısmı olan ikonostazın bulunduğu kilisenin iç bölümünün onarımını karşılamıyor.

Kampanyanın ortakları: bbt televizyonu, dir. bg, bgvestink.eu, Dveri na pravoslavieto (Ortodoksluk Kapıları), Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT, TV 7, “Monitor” gazetesi, “Novinar” gazetesi, Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR ve “Avrupa” televizyonu oldular.

“Burgas” karma korosu “Sveti Stefan” kilisesi ikonostazının restorasyonuna para bağışı yaptı

1 Nisan tarihinde Bayan Svetla Stoeva şefliğindeki “Burgas” karma korosu, “Sveti Stefan” Bulgar kilisesine sahip çıkalım” adı ile düzenlenen bağış kampanyasına katıldı.

Koro, İstanbul’da bulunan “Sv. İvan Rilski” Bulgar kilisesinde hayır konseri verdi. Konserde Bulgar ve Rus kilise ilahileri ve Bulgar koro müziğinin klasikleri icra edildi. Haliç kıyısında bulunan eşsiz Demir kilisenin ikonostazının restorasyonuna destek toplanılması amacı ile düzenlenen etkinlikte İstanbul’daki Ortodoks cemaatin temsilcileri ve Bulgaristan’dan gelen turistler hazır bulundular. Toplam 550 leva toplandı.

“Sv. Stefan” kilisesi ikonostazının durumuna dair ekspertiz raporu hazırlandı

“İstanbul’daki Sveti Stefan Bulgar Ortodoks kilisesi” vakfının görevlendirdiği iki önde restorasyon uzmanımız prof. Grigori Grigoriev ile as. Vladimir Tsvetkov, 15 Eylül tarihinde İstanbul’a giderek “Sveti Stefan” ikonostazının durumuna dair ayrıntılı ekspertiz raporu hazırlayarak şu tavsiyelerde bulundular:

- ikonostaz sırt tarafındaki cila kaplamasının alınması;

- ikonostaz sırt tarafında ahşap kapakların demonte edilmesi;

- konstrüksiyonun korozyona uğramış unsurlarının değiştirilmesi;

- yüzeydeki kirlerin alınması; mantar ve haşere önlemlerinin alınması, ikonostaz yapısının, ahşap kaplamanın ve ikonostazın üst bölümündeki hacimli elementlerin yangına dayanıklı hale getirilmesi ve takviye edilmesi

- yaldızdan tozların, is ve eski cila kaplamaların alınması;

- çarlık kapıları ve yan kapılar kalınlıklarından bronzun alınması;

- astarda eksikliklerin mevcut olduğu bölümlerde ahşabın takviye edilmesi;

- yaldızda eksikliklerin mevcut olduğu bölümlerde astar tabakanın takviye edilmesi;

- eksik olan ahşap plastiği fragmentlerinin rekonstrüksiyonu;

- macunların uygulanması;

- eksikliklerin olduğu bölümlerde yeni metal kaplamanın uygulanması (metal kolonların pervazları dahil);

- yenilenen unsurların reentegrasyonu;

Vakfın güttüğü amaç, ikonostaz restorasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Eylül tarihinde start verilen kilise restorasyonu kapsamında yapılmasıdır.

17 777 numarasına SMS bağış kampanyası başladı

1 Eylül 2011 tarihinde BTA’da verilen basın toplantısı ile tüm cep telefonu operatörleri için 17 777 numarasına DMS SVSTEFAN bağış mesajının gönderilmesi yolu ile ulusal çapta hayır kapmanyasına start verildi. DMS kampanyasının partnerleri: “Bulgaristan’daki hayırseverliğe destek” vakfı ve “Bulgaristan donor forumu” oldu. Kampanya ile İstanbul, Haliç kıyısında yer alan Bulgar Ortodoks kilisesinin ikonostazı ve mihrabının tamami ile yenilenmesi için gerekli kaynakların toplanılması amacı güdülüyor. Restorasyon, yeni altın saçın uygulanması, hasarlı ikonostaz unsurlarının titizlikle onarılması ve kilise mihrabının tamami ile yenilenmesinden ibarettir.

Vakfın Yönetim Kurulu üyesi olan Jeni Lazarova, şunları paylaştı: “Dünya kültür mirasının bir parçasını ve Bulgarlık’ın önemli bir sembolünü korumak ve gelecek nesillere bırakmak için paha biçilmez bu tarihi anıta sahip çıkmak görevimizdir ”. Bayan Lazarova, ikonostazın kilisenin takdis törenin yapıldığı 1898 yılından bu yana (artık 113 yıldır) restore edilmemiş olduğunun altını çizdi. Proje, Türk restorasyon uzmanları tarafından gerçekleştirilecek, Bulgar devletinin gönderdiği restorasyon uzmanı da çalışmalarda yer alacak.

Projede Bulgar devleti tarafından metodoloji uzmanı ve danışman olan mimar Vasil Kitov, “Sveti Stefan” kilisesinin İstanbul’da var olan toplam 90 kadar kilisenin en güzeli ilan edilerek Türkiye’nin ulusal önem taşıyan kültür varlıkları listesine dahil edildiğini öne sürdü. Kilisenin ikonostazı son derece kıymetli, zarif, plastik ve bezeklidir, ancak son derece ağır durumdadır.

Tırnovgrad” kadın korosu “Sv. Stefan” kilisesinin ikonostaz ile mihrabının restorasyonu için bağış toplama kampanyasına destek verdi

23 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’daki “Sveti Stefan” Bulgar kilisesinde arhimandrit Kalist, sağlık ayini düzenledi, “Tırnovgrad” kadın korosu ise Ortoks ilahileri icra etti. Etkinliğin amacı, ikonostaz ile mihrabın onarılması ve altın saç uygulanması için gerekli kaynakların toplanılması için düzenlenen kampanyayı desteklemek oldu. “İstanbul’da bulunan Sveti Stefan Bulgar Ortodoks kilisesi” vakfı temsilcileri, İstanbul’da yaşayan Bulgarlar, Bulgaristan’ın İstanbul konsolosu, Fener Rum Patrikhanesi ve turistler katıldılar. Toplam 510 leva toplandı. Koronun şefi Bayan Mariya Pavlova, hayır belgesi aldı.

 

İstanbul’da bulunan “Sveti Stefan” Bulgar kilisesi

Aziz Stefanos yortusunu kutladı

27 Aralık 2010. Kutlama ile ilgili olarak İstanbul’a Vratsa metropoliti Kalinik ve Sen Sinod Genel Sekreteri Piskopos Naum ve kutlamayı organize eden “İstanbul’da bulunan Sveti Stefan Bulgar Ortodoks kilisesi” vakfı temsilcileri geldi. Petır Matev’in şefliğindeki Ulaşım Çalışanları Korosu, Ortodoks İlahileri konseri verdiler .Törende özellikle yortu için Bulgaristan’dan gelen konuklar ve İstanbul’da yaşayan Bulgarlar hazır bulundular. Bundan 3 yıl önce Türkiye’de bulunan en güzel kilise ilan edilen “Sveti Stefan” kilisesi, dünyada tek demir kilise olup modeli açısından eşsizdir.

 

Bulgar Paskalya’sının 150. yılı

3 Nisan 2010 tarihinde Bulgar Paskalya’sının 150 yılı tamamlanıyor. “İstanbul’da bulunan Sveti Stefan Bulgar Ortodoks kilisesi” vakfının girişimi üzerine Paskalya yortusunun arifesi olan 3 Nisan günü İstanbul, Haliç kıyısında yer alan “Sveti Stefan” Bulgar demir kilisesinde Paskalya ayini düzenlenerek kutlama yapılır.

Bulgar Patriği Maksim ve Bulgar Ortodoks Kilisesinin kutsaması ile Vidin Metropoliti Vekili ve Bulgar Ortodoks Kilisesinin elçisi Veliç Piskoposu Sioniy, Pazar duası ve kutsal liturya ayini düzenledi.

Ayin Bulgaristan Ulusal Televizyonu tarafından naklen yayınlandı.

4 Nisan günü Paskalya yortusunda sözüm ona İkinci Diriliş ayini, kilisede Piskopos Sioniy, din adamı Angel İvanov Velkov ve arhimandrit Evtimiy tarafından düzenlenecek. Kutlamaya gelenek üzerine Paskalya yortusunu Bulgar Eksarhlığında “Sv. İvan Rilski” kilisesinde karşılayan İstanbul’lu Bulgarlar da katılacaklar.

Kısaca Bulgar Paskalya’sının tarihçesi, 1860 yılında başlıyor. O sırada özgürlük ve bağımsızlık için kilise ve halk mücadelesi başladı. İlarion Makariopolski başta olmak üzere birkaç aydın Bulgar din, toplum ve kitap adamı, o tarihi yılın 3 Nisan tarihinde düzenlenen Paskalya ayininde Fener Rum Patriği adını anmamaya cüret ederek bağımsız Bulgar kilisesinden yana çıktılar.

Bundan ancak 10 yıl sonra Bulgarlar’ın manevi özgürlüğü Şubat 1870 tarihli Sultan fermanı ile tanındı. Böylece onlar, Bulgar kilisesinin kapsadığı alanı idari olarak organize etme imkanına kavuştular, ki bu daha sonra Bulgar halkının siyasi özgürlük arayışına da yön verdi.

Fener Rum Patrikhanesi ile neredeyse 80 yıl süren mücadelenin sonunda 1945’te Bulgar Ortodoks Kilisesinin bağımsız ve Balkanlar’da ve dünyadaki diğer kiliselerde eşit bir kilise olduğu tanındı.

İstanbul’daki “Sveti Stefan” Bulgar kilisesinde ayin töreni.

27 Aralık 2009 tarihinde Ortodoks Bulgar Kilisesinin diyakoz Aziz Stefanos’u andığı gün, gelenek üzerine Fener Rum Patriği ve Bulgar Patriği Maksim’in kutsaması ile İstanbul’daki “Sveti Stefan” Bulgar kilisesinde Bulgar din adamı tarafından düzenlenen kutsal liturya ayini düzenleniyor. Bu yıl “İstanbul’daki “Sveti Stefan” Bulgar Ortodoks Kilisesi” vakfının girişimi üzerine Boğaziçi yakınında yer alan kilisedeki liturya ayini, Ruse Metropoliti Neofit tarafından yönetildi. Ayinde ayrıca İstanbul’daki Bulgar kilise cemaatinden din adamı Angel Velkov, Ruse’li din adamı İvan Stoyçev ve de İstanbul doğumlu olan Sofya Piskoposluğu din adamlarından diyakoz İvan Petkov yer aldılar. Bayram günü sabah duası ve kutsal liturya ayininde hazır bulunmak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da Bulgaristan’dan otobüslerle vatandaşlar gelmişti.

Bulgar Paskalya’sı

18 Nisan (cumartesi) 2009 tarihinde Paskalya yortusunun arifesinde Haliç kıyısında yer alan “Sveti Stefan” Bulgar demir kilisesinde düzenlenen Paskalya ayini ile İstanbul’da Bulgar Paskalya’sı geleneği yenilendi. Bulgar Paskalya’sı ile 1860 yılında kilisenin ve halkın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine start verildi. Çoğu Bulgaristan’dan olmak üzere yüzlerce Bulgar, Hazreti İsa’nın dirilişini birlikte kutlamak üzere kiliseye akın ettiler. Bulgar Patriği Maksim’in ve Bulgar Ortodoks Kilisesinin Sen Sinodu’nun kutsaması ile başkentin “Aziz havariler Petır ile Pavel” kilisesinin başkanı din adamı Kiril Didov, ayin törenini gerçekleştirdi.

Kilisenin takdis töreni üzerinden 110 yıl tamamlandı

8 Eylül 2008 tarihinde Sofya’nın Merkez Askeri Klübünde düzenlenen fotoğraf sergisi ve konserle İstanbul’da bulunan “Sveti Stefan” demir kilisesinin takdis edilmesi üzerinden geçen 110 yıl kutlandı. Programda halk ses sanatçısı İliya Lukov, Petır Matev’in şefliğindeki “Ulaşım Çalışanları Karma Korosu” ve Elena Bojkova’nın sanat yönetmenliğindeki “Çuçuligite” topluluğu yer aldılar.

27 Aralık 2008 tarihinde /Aziz Stefanos yortusu/ İstanbul’da bulunan “Sveti Stefan” Bulgar demir kilisesi, takdis edilmesi üzerinden geçen 110 yılı kutladı. Vakfın davetlisi olan yüzlerce konuk ve İstanbul’lu Bulgarlar, Demir kilisenin bayramında Metropolit Neofit tarafından düzenlenen liturya ayininde bulundular. Tören, Petır Manev’in şefliğindeki Ulaşım Çalışanları korosunun icraları ile sona erdi.

Bayramı kilisede kutlamak üzere İstanbul’a hareket eden Bulgar heyetinde Ulaştırma Bakanı Petır Mutafçiev ve bakanlık yetkilileri , Bulgar Metropoliti Neofit , Sen Sinod temsilcileri, Plovdiv Valisi Todor Petkov, Plovdiv eski Belediye Başkanı İvan Çomakov ve Halk Meclisi temsilcileri yer aldılar . Kilisenin bayramı arifesinden Bulgar heyetini kabul eden Fener Rum Patriği Bartholomeus, bayram konuşması yaptı ve hazır bulunanlar için hayır duası etti. Kabulün ardından heyet üyeleri, Bulgar Eksarhlığında akşam yemeğine davet edildiler.

“Sivil İnisyatif Atölyesi” vakfı 2007 “Birlikte” ödüllerini sundu

“İstanbul’da Sv. Stefan Bulgar Ortodoks Kilisesi” Vakfının ulusal bağış kampanyasının bir kısmı olarak, 10.01.2007 günü “İstanbul’da Sv. Stefan Bulgar Kilisesini Kurtaralım” logosuyla bağış amaçlı fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Sergi, “Sezoni” Galerisinde açılmıştır (“Sredets Kültür Yurdu”). Sanatçılar : Evgeni Dimitrov, Hristo Temelski, Dimitır Dukov ve Çavdar Damyanov. Fotoğraf resimleri Demir Kilisenin yüceliğini ve benzersizliğini yansıtmıştır. Galeri yöneticisi sanat tarihi uzmanı Filip Zidarov, bu Bulgar kutsal eserinden çok heyecanlanmış olduğunu paylaşmıştır. Bağış amaçlı sergi, hem kilisenin onarımına para toplanmasına, hem de tinsel, manevi değerlerinin popülerize edilmesine yönelikti. 


Yambol, Burgas, Plovdiv, Sofya’dan 9 koro ve 400 ses sanatçısı İstanbul’da Demir Kilisenin onarımı ile ilgili Ulusal Bağış kampanyasının bağış içerikli üç konserine katıldı

“İstanbulda “Sveti Stefan” Bulgar Ortodoks Kilisesi” Vakfı tarafından İstanbul’da Demir Kilisenin tamamen onarımına yönelik 2005 yılınan Haziran ayında ilan edilmiş olan ulusal bağış kampanyası, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde ve 01 Kasım günü (Halk aydınlıkçıları günü) “Bulgaria” salonunda üç bağış konseri organize edilmiştir.

Konsere Burgas, Yambol, Plovdiv ve Sofya’dan 9 koro katıldı. 400’den fazla ses sanatçısı bu üç gün zarfında sahneye çıkarak Haliç’teki benzersiz Bulgar kutsal anıtının kurtarılması için yeteneğini izleyenlere sundu. Milka Stoeva şefliğinde Plovdif Oğlanlarının Korosunun ve Venetsiya Karamanova şefliğinde “Orfe’nin Çocukları” korosunun şarkıları herkesi heyecanlandırdı.

Dopdolu salonda dinleyiciler ayağa kalkarak Halk Aydınlıkçıları Tören Marşını ve “Atamız”ı dinlediler ve halk aydınlıkçılarına adanmış şarkıları alkış tufanı ile karşıladılar.

Konserlerin medya partnerleri: Bulgar Ulusal televizyonu, Bulgar Ulusal Radyosu, “Classic FM” Radyosu, “Focus” Bilişim Ajansı.

“Ana Kilise” Belgeselinin prömiyeri

Vakfı ve “Sveti Stefan” Ulusal Bağış Kampanyasını destek ifadesi olarak “Ana Kilise” belgesel filmi çekildi. Filmin müellifi ve yöneticisi Goran Blagoev, kameramanı Tzvetan Nedkov ve yürüten prodüsenti Penko Rusev. Filmin prömiyeri Avro-Bulgar Kültür Merkesinde (Kültür Bakanlığı) büyük bir başarı kazandı. Bulgar Patriği Maksim’in naibi Nikolay Dede gönül okşayıcı sözlerle girişimi değerlendirdi ve bu sözlere Kutsan Sinod’un mitropolitleri de “Mogaya Leta” ile katıldılar.

“İstanbul’da “Sveti Stefan” Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı”nın kurucusu Yavor Kamburov, belgeselin Haliç’teki Bulgar kutsal anıtının tarihi ve öneminin heyecanlandırıcı bir öyküsü olduğunu ve bu kutsal anıtı tüm Bulgarlara daha da yakınlaştırma umudu içinde olduğumuzu söyledi.

“Ana Kilise” filmi Bulgar Ulusal Televizyonu’nun Kanal 1 ve Uydu “TV Bulgaria” kanalında 27 Aralık (Stefan Günü) programa alınmıştır. Ayrıca Ocak ayında “Evrokom” televizyonunda, Şubat ayında “TV 7” televizyonunda, Mart ayında Askeri Televizyon kanalında ve Balkan Bulgar televizyonunda izlenebilecektir.

Şu ana kadar para bağışınta bulunanlara teşekkürler: HÖH 3000 USD, İvan Miluşev Kostov 100 lv., sayın Nikola Vasilev 10 lv., Tutrakan şehrinden B.P.B 20 lv., Boris İvanov Mitev 100 lv., Plamen Vasilev Dragomirov 20 lv., Donka Nikolova Dieva 50 lv., Jivka Koleva 40 lv., Apostol Georgiev 100 lv., Maya Bogdanova 45 lv., Dimitrina Lazarova Dineva 100 lv., Hristina ve Vasil Valinovlar 30 lv., İvelin Mladenov 20 lv., Stefan Todorov 100 lv., Teofana Teofilova 200 lv., Georgi Eftimov 80 lv., Gina Tıpçeva 10 lv., Dimitır Dimov 30 lv., Georgi Stefanov 700 EUR, Velislava Yordanova 50 EUR, Vanya Ivanova 300 lv., Ivanka Coleva 1000 lv., Ivan Velikov 200 EUR, Jivka Kondeva 150 lv., Dina Gospodinova 20 lv., Stanislava Dobrovska 20 lv., Petır Kınev 20 lv., Dobrinka Gabrovska 20 lv., Elena Georgieva 20 lv., Hristina ve Vasil Velinovlar 20 lv., Borislav Lazarov 30 lv., Georgi Kordov 20 lv., Polya ve Stanimir Koparovlar 20 lv bağışta bulundular, Klara Dimova 10 lv., Stoyan Karadakov 50 lv., Yordanka Şopova 10 lv., Hristo Dimitrov 50 lv., Todorovi ailesi 2 600 lv, İliyan Dimitrov 1400 lv., Aneta Todorova 100 lv., Daniela Baleva 40 lv., İliyana Dimitrova 100 lv., 24 Temmuz 2007’de Sofya Grand Otelinde düzenlenen törende “Sivil İnisyatif Atölyesi” vakfı, en iyi bağış kampanyası için verilen “Birlikte” ödüllerini sundu. 17 sivil toplum örgütü katıldı. “İstanbul’daki “Sveti Stefan” Bulgar Ortodoks Kilisesi” vakfı, “toplanan en çok kaynak” dalında heykelcik ve diploma aldı. Ödül, doç. Georgi Lozanov tarafından vakfın Yönetim Kurulu üyesi olan Jeni Lazarova’ya takdim edildi. Stefan Mitov 80 leva.; Zlatina Dobrinova 20 leva.; Valentin Todorov 100 leva.; A. Yordanova 10 leva.; Greta Stepanyan 50 leva.; Atanaska Angelova 60 leva.; Rositsa Jekova 100 leva.; Stefan Yanakiev 50 leva.; Lübka Tsvetkova 100 leva.; Galya Boyçeva 10 leva.; Kirço 100 leva.; Denço Jelyazkov 100 leva.; Daniela Hristova 100 leva.; Stefan Antonov 235 avro. Georgi Nikolov 22 leva, Jivka Kondeva 50 leva., Georgi Krumov 20 000 leva., Yuliya Kamberova 50 leva., Delyan Mançev 200 leva., Tsvetan Yolov 20 leva., Plamen Bogdanov 50 leva., Dragomir Dragiev 5 leva., Stanislava Stoyanova 50 avro, Elena Todorova 20 leva., Dimitır Danov 100 leva., Valentin popov 195 leva., Ventsislav Mançev 30 leva., Hristo Stoykov 20 leva.,Darina Zinovieva 50 leva., Emil Grigorov 150 leva., Georgi Davidkov 500 leva., Zoya Simova 70 leva., Marina Yordanova 100 leva., Dragostina Krumova 50 leva., Dimitır Adjelarov 50 leva., Krasimir Dimitrov 30 leva., Vasilka Raşkova 500 leva., Dimitır Danov 100 leva., Jivka Koleva 455 leva., Stefan Hacifilev 100 leva, Dimitır Dimitrov 58,67 leva., İvan Minev 1220 leva., Stoyço Andreev 100 leva., Violeta Damyanova 100 leva., Stefan Bonçev 195 leva., Stoyanka Stamenova 30 leva., Deyan genov 120 leva., Boryana Ninova 50 leva., Jivka Koleva 237 leva., Stefan Bonçev 195 leva, Damyan Damyanov 200 leva., Georgi Zapryanov 100 leva., Mariana Marinova 110 leva.Nikola Hacihristev 60 leva., Vanya İlieva 50 leva., hayırsever 700 leva., Tsvetelina Stoilova 20 евро, Dimitır Plaçkov 150 EU, Rostislava Todorova 100 leva., gergana Konstantinova 100 leva.

Karlovo “Hristo Prodanov” orta okulu, hayır amacı ile düzenlediği artırmada 1000 leva toplamayı başardı.

Daniel İvanov’un şefliğindeki “Elitsi” ses müzik topluluğu, hayır konseri vererek 125 leva topladı.

Български | English | Türkçе
© 2011, St. Stefan Created by onair.bg